Kwaliteiten

Als lactatiekundige ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging VSBB (Vereniging Specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding) De VSBB is een onafhankelijke professionele beroepsvereniging van en voor Specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding. Een Specialist Borstvoeding en Babybegeleiding is een door de beroepsvereniging erkende lactatiekundige (IBCLC of NLG), of borstvoedingscoach, met een aanvullende opleiding speciaal gericht op babybegeleiding. Alle VSBB leden die lactatiekundige zijn moeten zich elke vijf jaar opnieuw laten registreren. Om het certificaat te verlengen dient in een periode van 5 jaar tenminste 20 uur relevante bijscholing gevolgd te zijn. Hiermee wordt gegarandeerd dat een VSBB-lid steeds van de nieuwste ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied op de hoogte is en daardoor een optimale kwaliteit van zorg biedt.

NLG en IBCLC lacatiekundige die lid zijn van de VSBB worden door onderstaande zorgverzerkeraars vergoed:

 • CZ
 • VGZ
 • United Consumers
 • Zorg en Zekerheid
 • DSW verzekeringen
 • Menzis
 • ONVZ verzekeringen
 • UMC
 • IZA
 • Zekur
 • PNO
 • Salland
 • Zorgdirect
 • VVAA